S

Samuel
Sellschopp   Rz 1
Sellschopp   Rz 112
Sellschopp   Rz 13
Sellschopp   Rz 141
Sellschopp   Rz 161
Sellschopp   Rz 171
Sellschopp   Rz 1711
Sellschopp   Rz 17111
Santifaller
Maria   Sto 61_E2
Sass
Marie Luise   Lu 22_E1
Saxer
Dorothea Sophia   Rz 1712_E1
Esther Christina   Rz 176_E1
Schaeder
Anna   Sto 3
Erich   Sto 3_E1
Erika   Sto 36_E1
Gertrud   Sto 35_E1
Hans   Sto 31
Hildegard   Sto 34
Johann Albrecht   Sto 36
Margarete   Sto 31_E1
Milla   Sto 33
Paul   Sto 32
Reinhard   Sto 35
Scheel
Arnold   Vo 21_E1
Johanna   Vo 21
Schentke
Franz   Saf 33_E1
Margaretha   Saf 33
Scherer
Helene   La 83
Hermann   La 83_E2
Schetelig
Sophia   Rz 762
Wolf Caspar   Rz 762_E1
Schimke
Elfriede   Sto 66
Hans   Sto 66_E2
Schirholtz
Katharina   Rz 7_E1
Schleiff
Maria   Bau 9_E1
Schlemm
Christiana   Rz 1613
Johann   Rz 1613_E1
Schliemann
Elisabeth   La 6_E1
Schmaltz
Bernhard   Sto 71
Bertha   Sto 7
Cecilie   Sto 72_E1
Gerda   Sto 71_E1
Gerhard   Sto 7_E1
Gudrun   Sto 73_E1
Robert   Sto 72
Theodor   Sto 73
Ursula   Sto 74
Schmidt
Erich   Lu 23_E1
Helene   Vo 91_E1
Marie Luise   Lu 23
Schmiedel
Emma   La 51
Walter   La 51_E1
Schnapauff
Anna Katharina   Sto 41_E1
Ida   Sto 2_E1
Schneidter
Christiane   Rz 5234_E1

S

Schreiner
Anna   Sto 43
Helmuth   Sto 43_E1
Schröder
Ilsabe Margaretha   Rz 54_E3
Schwartzkopf
Ingeborg   Bau 41_E1
Scott
Katharina   Bau 4_E1
Scribar
Clara Margaretha   Rz 54_E2
Seeger
Gustav   Vo A3_E1
Ilse   Vo A3
Sehnert
Millicent   Saf 95_E1
Siegfried
Lütgert   Sto 83
Sievers
Anna Maria   Rz 545_E1
Simon
Buquet   Saf 6_E1
Buquet   Saf 64
Simrock
Rose   La B4_E1
Slim
Ketrientje   Saf A_E1
Sommer
Dorothea   La 24
Otto   La 24_E1
Sophia
Anders   Rz 52345
Hartings   Rz 523_E2
Lorenz   Rz 17231_E1
Schetelig   Rz 762
Sellschopp   Rz 17231_E1
Sellschopp   Rz 523_E2
Sellschopp   Rz 52345
Sellschopp   Rz 762
Sophie Elisabeth
Sellschopp   Rz 522
Sophie Renate
Sellschopp   Rz 1714
Sophie
Henneberg   Rz 1615
Hoffmann   Rz 1725
Sellschopp   Rz 1615
Sellschopp   Rz 1725
Sellschopp   Rz 5231
Spudaitis
Erna   Vo D1_E2
Stabe
Karl Wilhelm   Bau 52
Maria Elisabeth   Bau 51
Pauline   Bau 5
Richard   Bau 5_E1
Steffen
Sellschopp   Rz 54
Stegewans
Anna   Saf 67_E1
Tillie   Saf 64_E1
Steinlein
Friedrich   Bau 51_E1
Maria Elisabeth   Bau 51
Steinmann
Adolf   La 62_E1
Harriet   La 62
Stenner
Anne Marie   La B2
Herbert   La B2_E1
Stephan
Sellschopp   Rz 733
Sternberg
Georg   Lu 21_E1

S

Karla   Lu 21
Sthamer
Eduard   Lu 41_E1
Hugo   La 71_E1
Margarethe   Lu 41
Thea   La 71
Stolz
Margarethe   Lu 42_E1
Susanna
Boissevain   Rz 54522
Sellschopp   Rz 54522
ter Bruggen   Rz 54522
Susette Jeannete
Sellschopp   Rz 545212
Sybilla Hedwig
Ebel   Rz 71
Sellschopp   Rz 71

letzte Änderung: 11.01.2019